Witamy w Grupie Kapitałowej GVM Carint Holding

Wierzymy, że biznes i misja społeczna są nierozłączne

Wyznaczamy nowe standardy jakości usług medycznych

Witamy w Grupie Kapitałowej GVM Carint Holding

Jesteśmy lekarzami i przedsiębiorcami. Prowadzimy działalność związaną z ochroną zdrowia i życia ludzkiego.
Zapewniamy stały rozwój biznesu inwestując w wiedzę, badania, najnowsze technologie i ludzi.

Wierzymy, że biznes i misja społeczna są nierozłączne

Aktywnie rozwijamy polską medycynę. Zapewniamy Pacjentom najlepszą opiekę. Pomnażamy zyski inwestorów.
Kreujemy dobry wizerunek polskiej medycyny w kraju na świecie.

Wyznaczamy nowe standardy jakości usług medycznych

Służymy Pacjentom wiedzą, umiejętnościami i sercem. Wykorzystujemy najnowsze technologie medyczne.
Zapewniamy najlepszych specjalistów i nowoczesne placówki. Gwarantujemy najwyższą jakość usług.

świadczenia medyczne:

kardiologia zabiegowa, elektrokardiologia, kardiochirurgia i interwencja endowaskularna

inicjowanie, organizowanie i współfinansowanie badań naukowych w zakresie kardiologii

promowanie
młodych talentów
związanych z medycyną: wynalazców i lekarzy.

rozwój innowacyjnych produktów i usług
i edukacyjnych programów prozdrowotnych, promocja w świecie polskiej kardiologii i kardiochirurgii.

O nas

GVM Carint Holding poprzez grupę spółek realizuje świadczenia medyczne i wspiera projekty w zakresie kardiologii zabiegowej, elektrokardiologii, kardiochirurgii i interwencji endowaskularnych.

GVM Carint Holding aktywnie wspiera rozwój polskiej kardiologii poprzez inicjowanie, organizowanie i współfinansowanie badań naukowych, rozwój innowacyjnych produktów i usług, edukacyjnych programów prozdrowotnych, wspieranie, a także promowanie młodych talentów związanych z medycyną – zwłaszcza wynalazców i lekarzy.

GVM Carint Holding jest również miejscem wymiany myśli i doświadczeń środowiska lekarskiego, dialogu społecznego oraz promocji w świecie polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Stała współpraca z międzynarodowym środowiskiem lekarskim, konsultacje z partnerami społecznymi, krajowymi władzami centralnymi i samorządowymi oraz spotkania z mediami sprawiają, że GVM Carint Holding jest branżowym think-tankiem.

GŁÓWNE SPECJALIZACJE

Kardiologia

zarząd

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek

Twórca GVM Carint Holding jednej z największych sieci placówek kardiologii interwencyjnej w Polsce, która przyczynia się do wzrostu powszechnej dostępności zaawansowanych usług o profilu kardiologiczno-naczyniowym.

Wybitny kardiolog, promotor zdrowego trybu życia i edukacji społeczeństwa w zakresie chorób układu krążenia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami i procesami sprzedaży. W GVM Carint Holding odpowiada za wspieranie rozwoju nowych inicjatyw, budowę marki, promocję branży medycznej i prozdrowotnej.
Jako wybitny specjalista łączący teorie z praktyką, rozwija działalność obszarów B+R+I, uwzględniając najnowsze technologie oraz krajowe i międzynarodowe wyniki badań. Propagator innowacyjnych usług medycznych uwzględniających trendy demograficzne, oczekiwania społeczne i (trudną) systemową sytuację polskiej służby zdrowia.

Laureat licznych nagród m.in.: Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo – techniczne, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dwukrotnie nagrodzony tytułem Człowieka Roku w prestiżowym plebiscycie Gazety Krakowskiej. W roku 2014 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Inicjatywy 

projekty

KLUBY PACJENTA

Klub Pacjenta to cykl bezpłatnych spotkań i szkoleń, w ramach których Fundacja Cardiovascular Center Foundation prowadzi w południowej i południowo-wschodniej Polsce edukację prozdrowotną na temat chorób serca, m.in. ich profilaktyki i modyfikacji stylu życia. Każdego roku w Krakowie organizowany jest również Centralny Klub Pacjenta, stanowiący podsumowanie rocznej działalności lokalnych Klubów.

projekty

SZKOŁY SERCA

Szkoły Serca to indywidualne i bezpłatne szkolenia w poradni, gdzie Pacjentowi po zabiegu kardiologicznym udzielane są informacje w zakresie kardiologii, diabetologii, żywienia, rehabilitacji i psychologii, a także profilaktyki oraz prewencji wtórnej. Spotkanie edukacyjne odbywa się w najdogodniejszym dla Pacjenta momencie, tzn. między trzecim a siódmym dniem po wypisie ze szpitala. Pacjent może uczestniczyć w szkoleniu razem ze swoimi bliskimi.

projekty

OGÓLNOPOLSKI MARSZ NORDIC WALKING „PRZEGOŃ ZAWAŁ”

Przegoń zawał to cykliczna impreza plenerowa, podczas której Pacjenci z Małopolski spotykają się, by wspólnie z kardiologami promować zdrowy styl życia. Pierwszy Marsz Nordic Walking „Przegoń zawał” odbył się w 2013 roku i z roku na rok przyciąga coraz większą ilość uczestników.

projekty

FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY

Festiwal Biegowy w Krynicy to największe wydarzenie biegowe w Polsce i obejmuje ponad 30 biegów na dystansach od 300 metrów do 100 km, a łączna długość tras przekracza 300 km. Cechą charakterystyczną Festiwalu jest duża ilość atrakcji okołobiegowych, które towarzyszą imprezie, m.in. koncerty, targi EXPO, spotkania z mistrzami sportu, wykłady eksperckie.

projekty

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

Światowy Dzień Serca to cykliczna akcja organizowana od 2002 roku, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca. Program wydarzenia obejmuje przede wszystkim promocję aktywnej profilaktyki fizycznej oraz wskazuje na najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, stres i depresję. W Obchodach Światowego Dnia Serca corocznie bierze udział blisko 300 kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek i techników, zaś swoimi występami uświetniają event znakomici ludzie kultury i sztuki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt

+48 12 621 15 00

Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków

NIP: 677 237 90 20, REGON: 123017330, KRS 0000492890

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Grzegorz Habczyk

iod@carint.pl